5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NAKLADNIŠTVO - TRENDOVI I KONTEKSTI

Organizatori pozivaju stručnjake i znanstvenike iz nakladničkih tvrtki, kulturnih i znanstvenih ustanova kao i samostalne istraživače da slijedom predviđenih programskih okvira pošalju sažetke izlaganja na zvelagic@ffos.hr . Sažetak treba sadržavati ime, prezime i kontakt autora, naslov rada te prijedlog izlaganja (ne duži od 400 riječi) iz kojega su razvidni ciljevi, metodološki pristup, inovativnost i doprinos. Sažetak i izlaganje treba pripremiti na engleskom jeziku. Rok za slanje sažetaka je do 01. kolovoz 2017.
Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji je 760,00 kn. Posebna kotizacija za studente iznosi 380,00 kuna.


Organizatori
Pokrovitelji
Blogovi o nakladničkim trendovima i kontekstima

© 2017 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NAKLADNIŠTVO – TRENDOVI I KONTEKSTI